Helse og omsorg

Formuleringer til programmet for Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Helse og eldre
Oppdal Venstre er som de andre lokalpartia godt i gang med programarbeidet foran årets kommunevalg. Når det gjelder helse og eldre har vi formulert oss slik om det vi ønsker å fokusere på den kommende valgperioden:
Venstre vil arbeide for at det satses på demensomsorgen i Oppdal slik at det blir opprettet egnede tilbud.
1. Dagsenterplasser for demente
2. Avlastningsplasser for demente
3. Nytt botilbud spesielt tilrettelagt for demente

– At BOASutbyggingen ferdigstilles og at utformingen gir fleksibilitet for brukere med ulike behov. Det bør etableres tilsynslegeordning ved BOAS.

– At behandlingstilbudet ved sykehjemmet styrkes for å imøtekomme samhandlingsreformen og den nye helselovgivingen.
1. Intermediær/etterbehandlingsplasser opprettes
2. Akuttplasser opprettes
3. Terminalplasser opprettes

– For at helse og eldreomsorgen skal bli av god kvalitet bør:
1. Målsettingen om at det ikke skal være stillinger under 50 % i pleie- og omsorg innfris.
2. Ufrivillig deltid blant ansatte reduseres og flere stillinger blir 100 % stillinger
3. Det må satses på spisskompetanse blant sykepleiere og helsefagarbeidere.
4. Personalet ved BOAS og sykehjemmet, må i likhet med resten av kommunens ansatte
ha betalt spisepause.

Venstre vil også arbeide for at det satses på et botilbud for omsorgstrengende unge voksne.

Videre vil Venstre at det settes inn tiltak for å forebygge og behandle livsstilsykdommer i befolkningen.

Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**