Sonja Eidesmo gjenvalgt som lokallagsleder

På Svelvik Venstres årsmøte på Det Gyldne Anker denne uka ble Sonja Eidesmo gjenvalgt som leder av lokallaget med Trond Kjeldås som nestleder. Med seg i styret får de Christin Grilstad Prøis, Inge Pettersen og Thor Hallgrimsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sonja Eidesmo

Sonja Eidesmo

Årsmøtet valgte videre Pål Eggen og Klaus Olstad som varamedlemmer til styret.

Som medlemmer til valgkomiteen ble Gunn Hallgrimsen og Merethe Olstad valgt. Per Martin Berg (Sande) ble valgt som revisor.

Til å lede programarbeidet valgte årsmøtet Klaus Olstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**