Storflyplass på Hauan = Kroken på døra for Vefsn-samfunnet?

Uttalelse fra Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Storflyplass på Hauan = Kroken på døra for Vefsn-samfunnet?

Regjeringen har i Soria Moria II erklæringen slått fast at det regionale flyplassnettet skal opprettholdes med mindre det er lokal oppslutning om å gjøre endringer ut ifra det totale transporttilbud i området.

Spørsmålet om fremtidig lufthavnstruktur bør videre skje innenfor rammen av det etablerte plansystemet, jfr. brev fra Det Kongelige Samferdselsdepartementet 8.2.2011. Luftfartstilsynet sier i sin foreløpige rapport at flyplassalternativet på Hauan ved Mo i Rana vil være å foretrekke fremfor en flyplass ved Elsfjord.

For Vefsn Venstre er ikke dette akseptabelt dersom det er snakk om en regional storflyplass, da følgene høyst sannsynlig vil bli en nedleggelse av Kjærstad.

Da flyplassene i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund ble realisert, ble det sett på som et stort fremskritt for befolkningen og industrien på Helgeland. En endring av denne flyplasstrukturen må innebære nye fremskritt for Vefsn-samfunnet.

I dag er det mange fordeler for befolkningen i forhold til nærhet, regularitet og frekvens. Disse vil bli kraftig redusert når de fleste av oss må reise flere timer til en felles flyplass usentralt på Helgeland. Signaler fra næringslivet i Vefsn tyder på at nedlegging av Kjærstad vil betyr en drastisk forverring av dagens allerede svekkede betingelsene for næringen i regionen.

Ettersom det ser ut til at det ikke vil bli bygd flyplass ved Elsfjord, foreslår Vefsn Venstre å oppruste regionens kortbaneflyplasser og heller arbeide for lavere billettpriser og økt kapasitet.
Dersom Rana vil bygge en ny og større flyplass til erstatning for Røssvold er dette noe vi tar til etterretning, men konsekvensen må ikke bli nedleggelse av Kjærstad lufthavn!

For styret i Vefsn Venstre

Carola Karl Urvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**