Venstre i Averøy og Kristiansund møttes pånytt til programarbeid

Prosessen med å utforme valgprogram før høstens kommunevalg er godt i gjenge i Kristiansund og Averøy. Lagene hadde felles møte i Kommunehuset på Bruhagen torsdag 30.mars. Dette var andre gang de kom sammen. Det ble en konstruktiv idéutveksling som helt sikkert vil bringe frem saker som begge lag vil profilere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Felles møte Venstre Ave og Ksu 30.03.11

Foto: RH

Fra Kristiansund møtte leder for programnemnda Odd Williamsen, leder Pål Farstad og ordførerkandidat Ragnhild Helseth. Averøy stilte med blant andre programnemnd og valgnemnd. Tilstede var ordførerkandidat Frode Ressem, leder Håkon Solli, ordfører Jarle Haga.
Interessant å følge måten som Averøy har valgt å føre programprosessen. De bruker kun digitalt verktøy, der de har et felles område hvor alle kan gå inn å skrive, fremme forslag og endre etter som nye tanker dukker opp i hjem og kontor.

Aevrøy Venstre sin nettside for programarbeid

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**