Medlemsmøte på Nordre Skøyen Hovedgård

Østensjø Venstre inviterer alle medlemmer i lokallaget til medlemsmøte på Nordre Skøyen Hovedgård torsdag den 7. april 2011 kl.18.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Møtet innledes av et styremedlem i Oslo Venstre, det er for øyeblikket ikke helt klart hvem dette blir. Vedkommende vil gjøre rede for bystyreprogrammet slik dette ble vedtatt på Oslo Venstres årsmøte, og også om valgkamparbeidet framover.

Styret vil legge fram utkast til lokalt program, og ser fram til debatt og vedtak rundt programmet. Styret vil ettersende utkast til lokalprogram etter at dette er behandlet på styremøte den 31. mars.

Styret vil også presentere våre lokale BU kandidater, og legge fram planer for det lokale valgkamparbeidet.

Vi serverer kaffe og kake!

Dagsorden:
Velkomst ved Reidar Lerdal
Innledning ved Hallstein Bjerke
Presentasjon av utkast til lokalprogram
Debatt og vedtak lokalprogram
Presentasjon av våre kumulerte BU kandidater
Informasjon om lokal valgkamp
Debatt lokal valgkamp
Eventuelt

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen, og håper på et godt oppmøte. Påmelding er ikke nødvendig, men du kan gjerne sende en mail for å fortelle at du kommer til [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**