Hordaland godt representert på Landsmøtet

Kandidater fra Hordaland og Bergen har gjort seg godt bemerket i den politiske debatten på landsmøtets første dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mona Hellesnes

Foto: Facebook

Unge jenter en viktig ressurs
Førstekandiat til fylkestinget, Mona Haugland Hellesnes, snakket om viktigheten av å satse på gründerne, spesielt i distriktskommunene.

– Unge jenter som vil starte sin egen bedrift er det mest verdifulle distriktene har. Det er til og med Frank Aarebrot enig i, sa Hellesnes til munterhet fra salen.

Åsta Årøen

Foto: Tor Blaha

Ingen barn å miste
Fjerdekandidat til bystyret i Bergen, Åsta Årøen, er også nyvalgt leder i Norges Venstrekvinnelag. Hun snakket om FNs barnekonvensjon i sin første landsmøtetale som leder for Venstrekvinnene.

– Av og til må man knuse egg for å lage omelett. Det gjelder derimot ikke for barns oppvekstsvilkår. Når det kommer til barn, har vi ingen å miste og ingen å ofre. Fagbevegelsen setter systemet foran folk. Venstre setter folk – spesielt barna – først.

Horn_LM2011

Foto: Naomi Ichihara Røkkum

En radikal ruspolitikk
Rusomsorg sto i fokus da anderkandidat i Bergen, Erlend Horn, entret talerstolen.

– Jeg får ofte gjennom Nygårdsparken i Bergen. Parken står som en trist manifestasjon av en feilet narkotikapolitikk. Politikerne har et ansvar for folks liv og helse. Jeg liker barnehager, men ingen dør av å ikke få barnehageplass. Folk dør derimot av å ikke få behandlingsplass. Vi må handle, og vi må handle nå.

Alf_Helge_Greaker

Foto: Tor Blaha

Bygg banen først
Fylkestingskandidat Alf Helge Greaker så til Chile i sitt innlegg.

– I Valparaiso i Chile bygger de banen først, og så bygger de byen etter. De begynner i riktig retning. En slik helhetlig tankegang må også vi begynne med, understreket Greaker.

Hordaland Venstre har sendt 17 delegater til landsmøtet, som varer til og med søndag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**