Ingen aprilspøk: Venstre er tilbake i Høyanger

Venstre stiller liste i Høyanger igjen. Sist gang Venstre stilte med liste var 40 år sidan når Venstre hadde ein representant i Høyanger Kommunestyre 1971-1975. Thomas Michael James stiller på toppen av ei Venstreliste på 7 namn. Tom, som han vert kalla, er britisk statsborgar og busett i Lavik sidan hausten 2010. Han har vore medlem av Venstre sidan 2007, og meiner tida er overmoden for liberal politikk i Høyanger. Tom vil fronte fanesaker som; å få fleire kvalifiserte lærarar til kommunen, sikre at utbetring av E39 gjennom kommunen blir prioritert og støtte til nyskaparar og gründerar i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Thomas James, Lavik

Thomas James, Lavik
Foto: Sfj Venstre

Her er kommunevallista som Høyanger Venstre leverte inn til kommuneadministrasjonen 31.3.2011:

1. Thomas James
2. Lidvar Berge
3. Anneli Austrheim
4. Anne Mette Moen
5. Ole Bjørn Skjerven
6. Inger Johanne W. Berge
7. Anna Sofia Skaar

Venstre stiller med dette liste i 23 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane.

Kontaktinfo for Høyanger Venstre: Thomas M. James
[email protected]
mobil: 93697571

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**