Kommunevalgslisten 2011

Kommunevalgslisten for Skien Venstre er nå klar og og har mange sterke kandidater. Venstre har også flest navn på lista av samtlige partier i Skien!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skien Venstre

Foto: Venstre

Skien Venstres liste til kommunevalget 2011

1. Geir Arild Tønnessen, Varaordfører, Øvre Ilenv. 1A, 3713 , 07.01.59
2. Siri Svenkerud, Enhetsleder, Frognerv. 18, 3715 , 19.11.66
3. Atle Rui, IKT-konsulent , N. Lensmannsv.23, 3736 , 19.07.65
4. Emilie Klovning, Skoleelev, Strømdal Terrasse 74, 3718 , 27.11.93
5. Kenneth Berg, Prosessoperatør, Øvre Skottlandsv. 23, 3715 , 14.11.79
6. Susanne Rimestad, Spesialpedagog, Falkåsen 6, 3743 , 10.02.54
7. Lars Solbakken, Daglig leder, Vestre Einaren 12, 3744 , 15.02.49
8. Jane Nysæter Madsen, Prosessingeniør, Bataljonv. 24, 3734 , 14.03.71
9. Per Ragnar Møkleby, Illustratør, P. A. Munchsg. N 98, 3717 , 03.07.74
10. Jarl Kahn, Overlege, Valhallv. 15, 3715 , 09.05.43
11. Ragnvald Melaas, Gårdbruker, Grønnerødv. 161, 3719 , 31.03.40
12. Tore A Angeltveit-Svanes, Helsekoordinator, Gamle Siljanv. 23, 3719 , 05.11.61
13. Live Landfald Nielsen, Lektor, Varpelia 11B, 3728 , 02.06.56
14. Sigrunn Ø Gundersen , Førstelektor, Bakkane 49A, 3728 , 05.03.50
15. Jon Rasmus Lassen, Student, Slaggv. 16, 3739 , 07.04.74
16. Sidsel Devik, Høyskolelektor, Rødborge 21, 3711 , 20.08.45
17. Eskil Skjeldal, Stipendiat, Valkyrieg. 5A, 3722 , 06.03.74
18. Kari Andersen, Hjelpepleier, Gulsetlia 15B, 3726 , 24.11.51
19. Hedvig Nysæter, Skoleelev, Batlajonv. 24, 3734 , 05.10.93
20. Benjamin Selmer, Daglig leder, Steinstuv. 19, 3726 , 18.09.77
21. Noreen Yaqub, Restauratør, Sandtakv. 3, 3728 , 16.09.79
22. Torje Agersen Vigmostad, Skoleelev, Einartun 31. 3744 , 20.11.92
23. Harald Susaas, Gårdbruker, Hoppestadv. 115, 3721 , 28.09.57
24. Anne Louise Slorbak, Lærer, Vestre Einaren 12, 3744 , 26.06.58
25. Morten Parsager, Lærling, Stubbesletta 34, 3746 , 19.05.89
26. Torunn Natvik Hoen, Adjunkt, Vindalsåsen 42, 3728 , 01.07.51
27. Soner Øzalp, Sveiser, Henrik Ibsensg. 5, 3724 , 01.01.69
28. Bjørg Øya, Ekspeditør, Byfogd Pausg. 7, 3717 , 26.09.71
29. Terje Talseth Gundersen, Sykehusprest, Bakkane 49A, 3728 , 12.02.49
30. Kristian Kjellsen, Tannlege, Chr. H. Blomsg. 33, 3717 , 10.08.73
31. Kjersti Bjurstrøm, IT-ansvarlig, Gml. Bjørntvedtv, 71C,3734 , 04.04.52
32. Ragnar Hoen, Veterinær, Vindalsåsen 42, 3728 , 09.11.50
33. Stein Birger Johnsen, Advokat, Torgeir Vraasg. 20, 3718 , 15.06.68
34. Jens Kjær, Pensjonist, Børsesjøv. 105, 3719 , 13.03.28
35. Hans-Otto Jagels, Lektor, Camilla Collettsv.4, 3715 , 26.07.50
36. Ranveig Sandøy, Reisekonsulent, Chr. H. Blomsg.53, 3717 , 09.12.53
37. Ronny Halland, Brekkeg. 1B, 3715 , 04.02.70
38. Lars Øyvind Hoksrud, Daglig leder, Svalev. 10, 3742 , 09.11.46
39. Linda Rui, Barne- og ungd.arb., Bakkane 84B, 3728 , 10.04.68
40. Per Kristen Thingstad , Pensjonist, Øvre Rønningen 4, 3740 , 06.04.43
41. Cathrine Gundersen, Student, Stubbesletta 34, 3746 , 03.12.89
42. Bengt Mathisen, Maler, Grøtsundv. 28, 3720 , 08.11.75
43. Nina Gottling, Arbeidssøkende, Hanesbakken 138, 3729 , 30.04.66
44. Nina Melfald, Operasjonssykepl., Landstadsg. N. 52, 3722 , 11.05.44
45. Svein-Olav Tangvald, Høgskolelektor, P. A. Munchsg. N. 91, 3717 , 10.11.66
46. Håkon Leth-Olsen, Overingeniør, Frognerlia 23, 3715 , 12.09.68
47. Kristine Mellefoss Helgen, Web-redaktør, Jonas Liesg. 1, 3717 , 20.06.73
48. Arne Berge, Adjunkt, Varpelia 18, 3728 , 30.07.77
49. Dag Borgesen, Daglig leder, Falkumv. 4C, 3722 , 30.10.68
50. Nicolai Staurvik, Student, Tangkleiv 86, 3731 , 23.12.91
51. Hans Kåre Lia, Pensjonert rektor, Strømdalkåsa 35, 3727 , 28.06.44
52. Freddie Irving Nordhov, Tannlege, Odinsg. 1I, 3722 , 24.01.33
53. Borghild Tveit, Pensjonert farmasøyt, Petersborgv. 41A, 3716 , 05.04.37
54. Jens Harald Aarnes, Høyskolelektor, Trostv. 13, 3742 , 16.08.46
55. Asbjørn Strømme, Pensjonist, Gråtenmoen Terrasse 9, 3732 , 13.01.36
56. Trond Clausen, Førsteamanuensis, Camilla Collettsv.16, 3715 , 08.02.41
57. Eva Berg, Pensjonist, Brekketun 11, 3717 , 22.05.40
58. Anna Lizzie Putnam, Organist, Lakåsene 114, 3739 , 05.12.52
59. Torgunn Bolstad Jensen, Husmor, Hubrov. 20B, 3743 , 14.07.38
60. Ole Mathisen, Daglig leder, G. Bjørntvedtv. 71C, 3734 , 02.01.49
61. Signy Gjærum, Hotelldirektør, Snipetorpg. 22, 3715 , 11.05.46

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**