Styret i Hordaland Venstrekvinnelag

Her finner du en oversikt over styret i Hordaland Venstrekvinnelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hordaland Venstre Kvinnelag valgte disse på årsmøtet i november 2010:

Leder: Birgitte Hjertaas
Nestleder:Lena Bratsberg
Kasserer:Torhild L. Holgersen
Medlem: Åsta Årøen
Medlem: Kari Bente Helland

Vara: Gyri Skre
Vara: Liv Sæbø Fausa

Dette sier Birgitte Hjertaas om seg selv:

Jeg bor på Askøy og sitter i styret for Askøy Venstre. Jeg ble valgt inn i år der. Før det bodde jeg i Fjell kommune og var 1. vara til kommunestyret der. I tillegg satt jeg i styret for Fjell Venstre.
Jeg er 47 år og jobber som spesialsykepleier i hjemmesykepleien i Bergenhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**