Oslo Venstre på landsmøte

I helgen er det Venstrelandsmøte i Trondheim og Oslo Venstre er tilstede med en rekordstor delegasjon som teller 28 menn og kvinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres leder, Trine Skei Grande, kunne i sin landsmøtetale på fredag informere forsamlingen om at Venstre stiller liste i 312 kommuner ved høstens valg. Dette er en solid fremgang sammenlignet med valget i 2007.

-Dette beviser at seigt og systematisk arbeid over tid belønner seg sier listegeneral Odd Einar Dørum, som på frivillig basis har jobbet med listestilling over hele landet.

Landsmøtet behandler flere uttalelser, blant annet en om næringspolitikk og her har Oslo Venstres delegasjon fått flere tunge gjennomslag. Blant annet har man tatt inn et eget avsnitt om offentlig-privat samarbeid, OPS, som er en finansieringsløsning man har brukt med hell ved flere anledninger i Oslo for å få kjappgang skoleutbygging og samferdselsprosjekter. Sosialt entreprenørskap ble også tatt inn etter forslag fra Oslo Venstre.

-Jeg er veldig glad for at forslagene fra Oslo Venstre ble tatt inn i uttalelsen uten debatt sier en fornøyd og smilende fylkeleder, Toril Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**