Større frihet til skolene

Asbjørn Eik-Nes deltar på Venstres landsmøte som foregår iTrondheim i helgen. Ei av de viktigste saken som ble tatt opp der var en uttalelse om skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil slippe skolene fri. Skoleeiere og pedagoger må stå friere til å velge profil, innhold og utforming av utdanningstilbud på alle nivåer, slik at dette kan tilpasses hver enkelt skole og hver enkelt elev. Norsk skole blir ikke bedre ved enda mer sentral styring.

Se link https://www.venstre.no/artikkel/33513/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**