Venstres landsmøte

Oppsummering av leders tale

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi prioriterer mennesker framfor systemer
01.04.2011 – Fra i dag har vi 163 dager igjen til valget. Vi skal sørge for at alle velgere vet at det er Venstre som setter folk først i norsk politikk. Vi har et ærend, og det er å kjempe for de liberale verdiene og å kjempe for de løsningene som setter folk foran systemene — uansett. Slik åpnet Venstres leder Trine Skei Grande landsmøtet i Trondheim fredag.

Selvstendig næringsdrivende
– Det å gi de selvstendig næringsdrivende bedre vilkår en av de viktigste sakene i næringspolitikken. Det er så viktig at Borghild og jeg gikk i 1. mai tog for rettighetene til selvstendige næringsdrivende i fjor.

Hun illustrerte Venstres småbedriftspolitikk med blant annet dyrebutikken til Grete og Kjell på Lillestrøm.

– De er som tusenvis av andre mennesker som bruker sin egen kunnskap og sin egen kreativitet og sitt eget initiativ for å sette ut i livet et prosjekt som de brenner for. Og det er veldig bra.

– Vi skal kutte det lokale byråkratiet for bedriftene i kommunene. Vi skal arbeide for at reglene for kommunale innkjøp skal være mulig å møte også for de mindre bedriftene. Vi skal legge til rette for at bedrifter skal ha gode muligheter for å etablere seg i kommunene, og ikke minst skal vi lytte til bedriftseierne. Fordi Norge trenger et kreativt og verdiskapende næringsliv. Norge trenger de som skaper verdier, og Venstre er klare til å bidra gjennom å innta ordførerposisjoner over hele landet i 2011.

Velferd og det viktige barnevernet
– Jeg vil si to viktige ting om barnevernet. Først. Det er veldig mange veldig flinke og engasjerte folk som gjør en kjempeinnsats for barn som trenger det. Virkeligheten i norsk barnevern er ikke først og fremst en historie om overgrep og maktmisbruk, slik som en av og til får inntrykk av. Det er også historien om folk som virkelig bryr seg, som har solid fagkunnskap og som jobber mye — ofte mye mer enn de får betalt for — for å gi barn som er havnet i en veldig vanskelig situasjon et håp om ei framtid.

– Men medaljen har en bakside. Dessverre er det sånn at rundt om i hele landet sitter det frustrerte og sinte barnevernsarbeidere som opplever at de ikke får nok ressurser til å gjøre jobben sin, og at de ikke får lov til å gjøre det de kan fordi de blir overprøvd av et statlig byråkrati.

– Dessverre er Bufetat blitt et tungt byråkratisk monster som kjører over kommunene og ignorer rådene fra dem som faktisk vet hvor skoen trykker og som ser ungene i øynene. Bufetat er blitt et typisk eksempel på hva som skjer når politikere setter systemene fremfor individene – når en setter byråkrati først, i stedet for folk først.

– Venstre vil overføre ressursene — både pengene og fagfolkene — tilbake til kommunal kontroll gjennom å legge ned Bufetat. Vi må føre ressursene tilbake til de som faktisk ser ungene i øynene, understreket Trine Skei Grande.

Skole: – Ingen nye reformer
– Det er ingen hemmelighet hva som må til for å gjøre den norske skolen bedre. Vi i Venstre vet det. Vi har hatt det samme fokuset i skolepolitikken i år etter år. Vi vet at det handler om å bry seg om den enkelte eleven, og at det handler om flere gode lærere.

Hun pekte på at de rødgrønne kunnskapsministerne så langt har pålagt lærerne 148 nye rundskriv, forskrifter og lovendringer.

– Jeg sier ikke at absolutt alle disse endringene, påleggene og reglene er unødvendige. Men kjære Kristin Halvorsen. Hundre-og-førti-åtte, på mindre enn seks år, spurte Skei Grande retorisk.

– Vårt klare budskap til lærerne i den norske skolen: Vi har ikke tenkt å komme med noen store nye reformer, vi har ikke tenkt å prøve å løse lærerne sin tidsklemme ved å innføre enda mer byråkrati. Vi vil ikke sende ut enda flere rundskriv og lage enda flere unødvendige forskrifter.

– Skolen skal handle om møtet mellom lærer og elev i klasserommet, og om å formidle kunnskap og skape entusiasme for å lære. Det å klare å møte hver enkelt elev i klasserommet og finne måter å formidle kunnskap til alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, er selve grunntanken bak den brede folkeskolen som Venstre skapte, og som Venstre forsvarer.

– Miljøpolitikken handler om Linus
Da Skei Grande tok opp miljøpolitikken startet hun med sitt grandtante-barn.

– Linus kom til verden, litt for tidlig, i november i fjor. Han var et av litt over 60 000 barn som ble født i Norge 2010.

– Når vi i klimapolitikken snakker om utslippsmål for 2050, så føles det uendelig langt fremme. Jeg møter politikere som faktisk mener at hvorfor i all verden skal vi tenke på hvordan Norge ser ut om så lang tid. Men hvis Linus lever så lenge som Statistisk Sentralbyrå forventer at en liten gutt født i 2010 skal leve. Så lever han helt til 2089. I 2050 så er lille Linus fremdeles yngre enn jeg er nå.

– Jeg tror alle her i salen har en liten Linus. Kanskje ei lita Linnea, som de er foreldre til, besteforeldre til, søsken til eller tante eller onkel til. Vi har alle små mennesker i livene våre som vi er glad i og som kommer til å være her lenge etter at vi er borte. Så istedenfor å bruke festtaleformuleringer om å ta vare på jorda for de kommende generasjonene, så vil jeg si det sånn:

Venstre er opptatt av miljøpolitikk fordi vi setter småfolk sånn som Linus først. Jeg er opptatt av miljøpolitikk fordi jeg er opptatt av framtida til Linus. Derfor bryr Venstre seg om miljøet.

Vil ha klimalov
– I det siste har WWF tatt til orde for at Norge bør få en klimalov, tilsvarende den som ble vedtatt for et par år siden i Storbritannia. En slik lov vil forplikte Norge til å kutte sine egne utslipp med 80 prosent innen 2050, og den vil forplikte oss til også å lage en reduksjonsplan, brutt ned til femårsperioder fra i dag og frem til det året. I forrige uke gikk også direktøren i Klima- og forurensingstilsynet Ellen Hambro ut og støttet ideen om en slik lov.

– Jeg tror ikke at en klimalov er et magisk virkemiddel som kommer til å løse klimakrisa. Jeg vet altfor godt at i Norge så har vi en regjering som gjerne bryter sine egne lover, når de føler for det.

Hvor ble det av Klima-Jens?

– Jeg vil likevel ha en lov som sier hva Norge må forplikte seg til, hvilke utslippskutt vi må gjøre her i landet for å hindre en klimakrise. Og dersom denne regjeringen — eller noen annen regjering — velger å bryte en sånn lov, så skal de i alle fall bli nødt til å fortelle oss hvorfor de gjør det. De skal måtte fortelle hvorfor de ikke gjennomfører klimatiltakene som er nødvendige.

– Venstre kommer til å arbeide for en slik lov, og vi kommer til å sørge for at en slik lov kommer opp til votering i Stortinget, og så får de andre partiene velge. Så får Jens Stoltenberg velge om hans regjering vil stemme for å forplikte seg til å kutte norske klimautslipp eller ikke. Det er på tide å vise hvem som bryr seg om miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**