Mellomøya, Østøya og Vealøs bør åpnes for allmennheten

Horten må sikre allmennheten tilgang til Østøya og Mellomøya. Dette mener Horten Venstre og har levert en interpellasjon til kommunestyret 4.4. Saken fikk også oppslag i Gjengangeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eddy østøya og mellomøya

Foto: Gjengangeren

Forsvarets bruk av Mellomøya, Østøya og Vealøs er av stor interesse for Hortens befolkning. I Ve for Karljohansvern står det eksempelvis følgende:
"Situasjonen for Mellomøya og Østøya er avklart inntil videre. I de nærmeste årene vil det fortsatt foregå militær virksomhet her, bl.a. øvelser i forbindelse med de militære skolene. Områdene er imidlertid attraktive til friluftsformål og sivilt bruk. En fremtidig videre utredning om dette kan påregnes."
Etter å ha vært i kontakt med Skifte Eiendom og forsvaret, ser det ut til at det har vært en prosess i forsvaret, hvor det indikeres ikke bare et fortsatt behov for lagring og bruk, men en utvidelse og enda strengere nedstenging av området.
Vi i Venstre er svært opptatt av demokratisk kontroll og innflytelse over lukkede fagmiljøer, og vi er meget bekymret over utviklingen. Det er klart at det er bekvemmelig for forsvaret å slippe tung og kostbar opprydding i gamle miljøsynder, og derfor lett for dem å gå inn for videre lagring og bruk av øyene.
Venstre mener at Horten kommune må forsikre seg om at disse bekvemmelighetsfaktorene ikke får stå uimotsagt, og at det settes i gang en prosess mot forsvaret for å sikre fellesskapets interesser på både Mellomøya, Østøya og Vealøs.
Hva mener ordføreren kan gjøres for sikre et rent miljø rundt Indre havn og ivareta innbyggernes frihet til å ferdes?

Eddy Robertsen
1.kandidat Horten Venstre

Intervju i Gjengangeren kan leses her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**