Vellykket Landsmøte i Trondheim

Landsmøtet 1. til 3. april er over etter tre dager med inspirerende tema, taler, gode innlegg og debatter. Og hyggelig sosialt samvære. Her noen billedglimt fra Landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gjestetalere med den svenske undervisningsministeren og leder for Folkepartiet i Sverige, videre – den britiske lederen for LibDem, den russiske lederen for Russlands Liberale parti og fra Sør-Sudan var med å understreke den viktige oppgaven liberale partier har i det politiske bildet internasjonalt.

Her noen bilder av delegatene i både alvor og hygge!

Delegater fra MR

Foto: RH

Delegater II fra MR

Foto: RH

Pål forbereder seg til innlegg

Foto: RH

LM

Foto: RH

Festmiddag. MRV i sentrum!

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**