Må velge kollektivtrafikk framfor kaos

– Hvordan opplever folk i Oslo og Akershus kollektivtilbudet? Det er det store spørsmålet, og nøkkelen til å forbedre tilbudet slik at folk velger å reise kollektivt, uttalte Venstres Inge Solli i debatten om “Bilby eller kollektivby” på Litteraturhuset i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


-Dagens system er sprengt. Folk opplever bilkø hver morgen og ettermiddag. Fulle eller forsinkete tog og busser. Vi forventer at 400.000 mennesker kommer til Oslo og Akershus de neste 20 årene. Veksten kan gi over 30 prosent vekst i biltrafikken. Målet er å ta all vekst kollektivt, men dagens finansieringsordning gir bare rom for at halvparten av veksten kan tas kollektivt, sa fylkesvaraordfører Inge Solli (V) på Naturvernforbundets debattmøte. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og Libe Rieber-Mohn (Ap) var også blant debattantene.

 - Kollektivtrafikk, ikke kaos

– Kollektivtrafikk, ikke kaos

Antall kollektivreiser øker
-Antall kollektivreiser økte med 5,8 prosent i Akershus i 2010. Flere velger å reise kollektivt, for seg selv og for miljøet. Vi lykkes med økt kollektivandel, men vi lykkes likevel ikke med å redusere klimagassutslippene. Nytt takst og sonesystem innføres fra oktober i år. 88 takstsoner blir til 8. I den nye sonestrukturen er Oslo og Akershus inndelt i 8 geografiske områder, men reisende med månedskort skal ikke betale for mer enn 3 soner. Dette innebærer en sterk satsing på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus, og gjør det billigere å reise kollektivt for mange reisende.

Samferdsel transport trikk kollektiv

Foto: Frode Fjeldstad

Må øke bevilgningene til kollektivtransport
-I Oslo og Akershus er det behov for omfattende investeringer til et skinnegående transporttilbud som har kapasitet til å møte befolkningsveksten. Bevilgningene til drift må økes og gjøres langsiktig slik at kollektivtilbudet i byene kan møte etterspørselen og bli et reelt alternativ til bil.
-Staten må innføre et eget tilskudd til kollektivtrafikken i de store byene, slik som baneløsninger til Fornebu og AHUS i Lørenskog. Vi må øke satsingen på helhetlig by- og stedsutvikling gjennom fortetning av nye boliger og arbeidsplasser, med et godt kollektivsystem.

Ny finasieringsmodell må til
-Vi må ta i bruk prosjektorganisering, statlig regulering og bruk av statsgaranterte obligasjoner som finansieringsmodell i store infrastrukturprosjekter i jernbanesektoren.
Det må bygges innfartsparkeringsplasser rundt om i Akershus. Vi bør øke antallet til minimum 12.000 parkeringsplasser, nær kollektivtilbud. Det vil gjøre det mer attraktivt å benytte kollektivtransport f.eks til og fra arbeid i Oslo.

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Kraftig satsing på kollektivtrafikk
-Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: gode transportmuligheter for befolkningen, et miljøvennlig samfunn og verdiskaping for næringslivet.
Svaret på disse utfordringene er en kraftig utbygging av infrastruktur og kollektivtrafikken i Osloregionen. Alternativet er kork og kaos, og det er det vel ingen som ønsker seg, uttalte Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**