Sosial dumping og Rygge

Det forundrer meg at mange som sier de vil motarbeide sosial dumping, ikke er opptatt av dette når det gjelder Rygge sivile lufthavn. Her er de fleste politiske partiene i Østfold i praksis motstander av å få avklart det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fly

Foto: Microsoft

Venstre ba i fylkestinget i september i fjor om å få utarbeidet en eiermelding for selskapene Østfold Energi og Rygge sivile lufthavn. Østfold fylkeskommune er medeiere i disse selskapene. Svaret i fylkestinget var at det de seierstrategiene som fylkestinget har vedtatt er tilstrekkelig, selv om en av dem er fra helt tilbake i 2003. Det var ingen partier som støttet Venstre i forslaget, men det er gledelig at SV nå ser ut til å ha endret syn.

Da Venstre ikke fikk gjennomslag for eiermelding ba vi i fylkestinget i desember i fjor, om at det ble laget et manifest for seriøst arbeidsliv som skal klarlegge hvordan fylkeskommunen skal oppføre seg overfor leverandører vi kjøper tjenester av og selskaper vi er medeiere i. Svaret i fylkestinget var at slike regler har vi gjennom innkjøpsreglement og etisk regelverk. Disse gjelder også for styremedlemmer vi har der fylkeskommunen er medeiere i selskaper.

Sist i fykestinget, i februar i år, ville Venstre vite om forholdene på Rygge var fulgt opp av fylkeskommunen eller de som sitter i styret for fylkestinget. Svaret var at fylkeskommunen kun forholdt seg til revisorgodkjente årsrapporter og dermed mente at alt var i orden.

Det har versert mange rykter om arbeidsforholdene rundt Ryanair og avtalen med Rygge sivile lufthavn. Venstre ønsker å få klarlagt hva som faktisk er forholdene og hvordan Østfold fylkeskommune som medeier ønsker å ha det. Det er viktig å få vite det for å slippe rykter og for å avklare arbeidsforholdene for de menneskene som berøres. Jeg oppfatter at SV nå har kommet til samme konklusjon, og det er bra for de har en direkte mulighet til å få vite.

Derimot har FrP det motsatte synet. Deres gruppeleder i fylkestinget mener fagforeningene, og kanskje Venstre også, har satt i gang en hekseprosess mot Ryanair. Arbeiderpartiet er fylkets største parti og har fylkesordføreren. Det forundrer meg at de er så uinteresserte i å vite om de faktiske forholdene når de er så opptatt av dette når det gjelder eksempelvis helsetjenester, rengjøringstjenester og innen bygg- og anleggsbransjen.

Gruppelederne til både FrP og SV i fylkestinget er styremedlemmer i Østfold Energi, som igjen har styremedlem i Rygge sivile lufthavn. Dermed er både gruppelederne i FrP og SV personlig i en slik situasjon at de kan bidra til å avklare hvordan forholdene reelt sett er. Det ville Venstre satt stor pris på slik at vi slipper fortsatt synsing som folkevalgte, medeiere og innbyggere i fylket.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**