Drev ikke taktisk spill i HU

Kari Vibe (R) mener tydeligvis at de borgerlige partiene drev taktisk politisk spill da HU for oppvekst og omsorg forleden hadde oppe sak om opprettholdelse av skjenketid ute og inne.

Det er feil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Steinar Gundersen stemte alene for rådmannens forslag i HU, men han drev ikke taktisk spill Kari Vibe (R)

Steinar Gundersen stemte alene for rådmannens forslag i HU, men han drev ikke taktisk spill Kari Vibe (R)
Foto: Jan Kløvstad

I HU for oppvekst og omsorg var det kun Venstres ene representant som stemte for rådmannens innstilling i saken. At Venstres bystyregruppe samlet stod bak Venstres stemmegivning i hovedutvalget og fulgte dette opp under bystyrets behandling av saken, kommer vel heller ikke som noen stor overraskelse.

Kari Vibe skriver også "hvorfor var det behov for å bruke slike midler i denne saken" og insinuerer dermed at vi underforstått bruker ufine metoder.

Det er også feil

De borgerlige partiene diskuterte først saken på sitt felles gruppemøte mandag forut for bystyrets møte, og alle vet at våre samarbeidende partier har ulike meninger i spørsmål om skjenking. Under diskusjonen i gruppemøtet avklarte vi imidlertid hvor de ulike stod i saken, og da vi etter endt møte gikk fra hverandre, var det som ventet ikke flertall for rådmannens opprinnelige forslag til HU for oppvekst og omsorg om utendørs skjenking til kl 0200!

Med andre ord

Hadde de øvrige partiene stått samlet bak innstillingen fra hovedutvalget under bystyrets behandling av saken, ville innstillingen til HU for oppvekst og omsorg fått flertall, men slik gikk det ikke!

Stemmegivningen i bystyret viste som alle nå vet at 4 av 7 AP representanter og 2 av 4 Rødt representanter valgte å stemme mot hovedutvalgets innstilling om redusert skjenketid, som dermed falt med 10 mot 19 stemmer.

Bra med engasjement

Vi har forståelse for at beboere og næringsdrivende engasjerer seg i spørsmål om utendørs skjenking frem til kl 0200, og det er bra. Vi har også forståelse for at enkelte bystyrerepresentanter var i tvil om hvordan de skulle stemme i denne saken. Derimot har vi liten sans for at det sås tvil om hvorvidt enkelte politiske partier eller enkeltpersoner har tatt i bruk ufine midler, og det synes vi faktisk er ganske så ufint gjort Kari Vibe.

Takk for tilliten

Kari Vibe skriver også "Dag Jørgen eller Jan Einar har imidlertid gitt utførlige forklaringer på hvor intellektuelt innskrenket man er, om man ikke forstår ..".

Det er også feil

At Kari Vibe tar i bruk hersketeknikker og kommer med påstander uten rot i virkeligheten, sier etter vår mening mer om henne enn om de politikerne hun ønsker å ramme i sitt innlegg. Samtidig viser det at Rødt har Venstre som sin argeste motstander ved det kommende kommunevalget, og det har vi absolutt ikke noe imot.

Risør Venstre
www.risor.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**