Har skjedd før

Historien om Hanne Sørlie Krøtøy som ikke fikk jobb i Stange kommune fordi hun var gravid, er ikke unik, skal vi tro kommunestyre-representant Mirjam Engelsjord (V). Nå tar hun opp temaet i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


HAMAR: Sist fredag fortalte HA historien om Hanne Sørli Krøtøy. Om at likestillingsnemnda konkluderte med at Stange kommune brøt likestillingsloven og diskriminerte Krøtøy fordi hun var gravid da kommunen skulle ansette en ny helsesøster.
Til tross for at kommuneledelsen med rådmann og ordfører i spissen godtar kjennelsen fra nemnda, vil de ikke gå med på at de har et kulturproblem i kommunen når det gjelder ansettelser.

Flere saker

Det mener imidlertid Venstres gruppeleder Mirjam Engelsjord, som har sittet i Stange kommunestyre i fire år.
Hun har forfattet en såkalt interpellasjon til kveldens kommunestyre, hvor hun vil ta opp en rekke spørsmål om ansettelseskulturen i Stange kommune.
Og det er ikke bare med bakgrunn i historien til Krøtøy.
– Jeg har ved flere anledninger fått tilbakemeldinger fra folk som har opplevd lignende saker. Som føler seg forbigått og diskriminert når de har søkt på jobb i Stange kommune.
– Hvorfor har du ikke tatt opp dette før?
– Fordi jeg har lovet full anonymitet til dem som har tatt kontakt. Derfor kan jeg ikke gå konkret inn i de sakene heller. Du kan si at jeg har ventet på den rette anledningen til å ta dette opp, og den kom med saken til Hanne Sørli Krøtøy. Det er nå på tide å sette fokus på ansettelsespolitikken i Stange kommune.
I sin interpellasjon ønsker hun blant annet å drøfte om det er for lite gjennomtrekk blant de ansatte, og om hvor godt kommunen følger opp de ansatte og tar vare på dem.
Engelsjord er dypt imponert over at Hanne Sørli Krøtøy har gått ut i media med sin sak.
– Jeg er glad for HAs fokus i denne saken og for Hanne Sørli Krøtøys modige initiativ mot den diskriminering hun ble utsatt for, sier hun.

Ikke et pip fra kommunen

Engelsjord synes det er hårreisende at Krøtøy i skrivende stund, tirsdag, fortsatt ikke hadde fått en offisiell telefon fra Stange kommune. Ikke en unnskyldning. Ikke et pip.
– Det synes jeg vitner om en utrolig arroganse. Selvfølgelig skal Sørli Krøtøy få en unnskyldning.
Sørli Krøtøy, som har fått mange henvendelser og gratulasjoner fra folk flest, svarer selv slik på det faktum at ingen fra Stange kommune hadde tatt kontakt med henne i går.
– På generelt grunnlag er dette en offentlig sak og da forventer man jo et svar.
Da HA snakket med ordfører Nils A. Røhne i går, sa han at Sørli Krøtøy kom til få en henvendelse av administrasjonen i Stange kommune i nær framtid.
Senere på ettermiddagen sa Røhne at han hadde fått beskjed om at administrasjonen hadde sendt et brev til Krøtøy i går.
Røhne ville ikke si så mye om Engelsjords kommentarer, bortsett fra at han mener bestemt at Stange ikke har et kulturproblem når det gjelder diskriminering ved ansettelser.
– I forbindelse med det kommende kommunestyremøte, vil jeg ta opp saken om Hanne Sørli Krøtøy og svare på de spørsmål som kommer, sier ordføreren fra Arbeiderpartiet.

Stian F. Steinsvik, Hamar arbeiderblad 6.4.2011

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**