Rusproblem i Finnmark

I Venstre har vi i flere år signalisert den økende rusproblematikken i Finnmark, men vi har ikke blitt hørt. Det er derfor på tide at flere nå tar til orde for å sette denne problematikken på dagsorden, sier leder i Finnmark Venstre Terje Soløy. – Det er derfor nødvendig at det snarest iverksettes rusforebyggende tiltak, både kommunalt og på fylkesnivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


-I flere år har helseforetakene bygd ned antall rehabiliteringsplasser for rusmisbrukere for å spare inn penger, og det viser seg nå at dette er en feilslått prioritering, som vi i Venstre har advart mot lenge. Rehabilitering er faktisk samfunnsøkonomisk veldig lønnsomt, sett under ett, sier Soløy.

-Det nå må iverksettes drastiske tiltak for å stoppe tilgangen på stadig sterkere rusmidler. Det er nå en gang slik at det faktisk ikke nytter å lense en lekk båt uten å tette hullet, for båten vil synke uansett. Politiet må også sterkere på banen og prioritere sin innsats mot forsyningsleddene, da det er narkotika som rusmiddel vi skal bekjempe og ikke rusmissbrukerne sier, Venstres Fylkesleder.

-I flere kommuner var andelen rusmisbruker over 5 % av innbyggertallet for 2-3 år siden. Dersom vi nå ser en økning, så er bare det, en svært alvorlig og alarmerende utvikling, som det må endres før det er for sent. Når det nå er flere politikere som tar tak i denne problematikken, så kan vi kanskje lykkes i å komme et steg i riktig retning, sier Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**