Spennende planer for Loddefjord sentrum

Planene for Loddefjord sentrum er kjempespennede og virkelig et løft
Laksevåg trenger, det sier bystyrekandidat for Venstre, Trond Wathne
Tveiten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Look to Sandvika
– I Sandvika utenfor Oslo har man klart å skape et flott sentrum ved fjorden med leiligheter, næringsarealer og butikker kombinert med effektiv og god kollektivtransport. Man har satset på arealeffektiv utbygging som samtidig er estetisk flott og med fokus på brukervennlighet med grøntarealer, sykkelstier og turveier, sier Wathne
Tveiten.

– Det ser ut til at det er noe lignende Vestkanten prøver å få til i Loddefjord, dette er kjempebra. Fylkeskommunen må nå kjenne sin besøkelsestid å begynne å ta Loddefjord inn i planene for utvidelse av bybanen. Byrådet ville i sin tid ikke ha Laksevåg med i planene for utvidelse av bybanen. Dette var en stor strategisk tabbe. Laksevåg er en bydel i vekst og med økningen i innbyggere og arbeidsplasser vi vil oppleve med planene for nye Loddefjord sentrum, har vi her en ypperlig mulighet til å sikre at veksten i persontransport dette vil medføre går med bane og ikke med bil, sier Wathne Tveiten.

Trond W. Tveiten

Foto: Ukjent

– Mye av suksessen ved utbyggingene i Sandvika er at området ligger langs intercity – tognettet inn til Oslo. På denne måten har man sikret at transportveksten utbyggingsprosjektet har medført i størst mulig grad har gått på bane og ikke med bil. Loddefjord sentrum er et miljøprosjekt som må følges opp med bybaneutbygging til bydelen, sier Wathne Tveiten.

– Med planene for nye Loddefjord sentrum strekker private utbyggere seg langt for å skape et hyggelig og moderne bydelssentrum, da må det offentlige gjøre sin del av jobben, blant annet ved å legge bybanetrasèen ut til Loddefjord, avslutter Tveiten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**