– Velferdsstaten skal gi alle like muligheter

Ordførerkandidat Hilmar Flatabø benyttet sin tale til landsmøtet til å sette fokus på velferdsstaten og Venstres rolle i oppbyggingen av det vi i Venstre i dag med rette kan være stolte av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hilmar Flatabø på Landsmøtet 2011
Foto: Kåre Pettersen

-Vi skal ikke godta at Arbeiderpartiet hevder at kun de har kjempet fram velferdsstaten, sa Hilmar Flatabø i sin tale. Mange av de viktige grunnsteinene i vårt i vårt velferdssamfunn som f.eks. syketrygd og alderpensjon kan Venstre være stolte av.

-Når Arbeiderpartiet snakker om velferdsstaten så snakker de om et system som skal gjøre alle like. Når Venstre snakker om velferdsstaten snakker vi om et middel som skal gi alle like muligheter, fortsatte han.

– For Venstre har aldri systemet vært målet, men et middel for mennesker til å skape sitt liv. Vi setter folk først, sa Hilmar Flatabø fra talerstolen.

Suzy Haugan (Tønsberg) på talerstolen

På årets landsmøte hadde Vestfold en delegasjon på 8 delegater, og som besto av Hilmar Flatabø (fylkesleder), Karin Virik (Sandefjord), Per Martin Berg (Sande), Trygve Storrønningen (Larvik), Suzy Christina S. Haugan (Tønsberg), Christine Blandhol (Unge Venstre) og Bjørn Danielsen (Tønsberg). I tillegg deltar Erna Ekenes Olsen og Kåre Pettersen fra fylkestingsgruppa som observatører.

Les mer om landsmøtet på www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**