Kulturhusdriften i Ås legges ut på anbud?

Med seks mot tre stemmer er det nå klart at driften av kulturhuset i Ås skal ut på anbud.
— Jeg er glad for at det er politisk flertall for en åpen anbudsrunde, men det er dumt at det har tatt så lang tid. Det haster med å ta i bruk kulturhuset når det står ferdig, sier Venstres Jorunn Nakken i Østlandetes blad i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jorunn

Foto: Kjell Brynildsen

Jorunn Nakken har vært en av tre politikere som ble oppnevnt av kommunestyret i fjor høst for å komme med forslag til løsning på den fremtidige driften av kulturhuset. De to andre har vært Ivar Ekanger (A) og Hilde Kristin Marås (H). Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre stemte for, mens Frp, SV og Senterpartiet stemte mot å utlyse driften av kulturhuset.

Åpen anbudsrunde
— Nå kan hvem som helst søke når driften blir lyst ut, sier Nakken.
Det betyr at “Fire fra Ås” kan søke på lik linje med alle andre, dersom de fortsatt er interessert.
— Jeg tror ikke det er så mange aktører der ute, men håper at “Fire fra Ås” vil legge inn bud.
Saken kommer tilbake til formannskapet før anbudet blir lagt inn i Doffin-basen. Det er usikkert om det blir tid til å forberede en slik sak før sommerferien.
— Vi gjør det for å sikre at alle hensyn blir ivaretatt, sier Jorun Nakken.

Les hele saken i østlandets blad her http://www.oblad.no/as/kulturhusdriften-pa-anbud-1.6156770

Saken ble imidertid anket inn til kommunestyret, og skal opp i kommunestyret den 25.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**