Et enstemmig bystyre ba om barnehageplan i desember 2010

Risør Bystyre vedtok 9.12.2010 enstemmig å be HU for oppvekst og omsorg å starte arbeidet med å lage en barnehageplan. Spørsmålet ble aktualisert på siste bystyremøte etter at Stian Lund (V) stilte spørsmål om barnehagedekningen på Søndeled. I svaret kom det ikke frem at et enstemmig bystyre 9.12.2010 ba HU for oppvekst og omsorg om å starte arbeidet med en barnehageplan, og det er beklagelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Stian Lund (V) er opptatt av barbehagedekningen på Søndeled

Stian Lund (V) er opptatt av barbehagedekningen på Søndeled
Foto: Jan Einar Henriksen

Oppfølging av vedtak er en viktig oppgave for administrasjon, og Risør Venstre undres derfor over at det enstemmige vedtaket fra desember 2010 enda ikke har stått på dagsorden i HU for oppvekst og omsorg.

Jeg antar at bystyrets vedtak om å etablere en barnehageplan kommer opp på hovedutvalgets april møtet, når de også skal diskutere samarbedsavtaler og lokale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd til private barnehage, sier varaordfører Jan Einar Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**