Groruddalen godt representert på Venstres landsmøte

Groruddalen var godt representert på Venstres landsmøte i Trondheim sist helg. I alt deltok tre delegater fra Groruddalen på landsmøtet, Toril Berge fra Bjerke, Jon Julius Sandal fra Grorud og Kjell Veivåg fra Alna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kjell Veivåg, Toril Berge og Jon Julius Sandal

Kjell Veivåg, Toril Berge og Jon Julius Sandal

Landsmøtet behandlet flere politiske uttalelser blant annet en ny næringspolitisk plattform for å legge forholdene til rette for gründere og verdiskapning som setter menneskelig skaperkraft, kreativitet og kunnskap i sentrum.

– Venstre er partiet med den beste politikken for den som vil starte og drive egen bedrift. Oslo Venstre fikk stort gjennomslag, og særlig viktig var det at Venstre er enige om at samhandlingsreformen er dårlig forberedt, og at dersom ikke finansiering og ansvarsforhold avklares må reformen utsettes, sier Toril Berge leder i Oslo Venstre.

Landsmøtet vedtok også kraftig økning i bevilgningene til kollektivtrafikken.

– Det er store utfordringer i byområdene og et omfattende behov for investeringer til å møte befolkningsveksten, sier Grorud Venstres leder Jon Julius Sandal.

Landsmøtet lanserte også sitt nye valgkampslagord «folk først». Venstre vil ha en storsatsing på utdanning, en mer human innvandringspolitikk og prioritere innsatsen i velferdspolitikken.

– Jeg er stolt av å være medlem i et parti som setter friheten og mennesket foran systemer. Venstre vil bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier og prioritere innsatsen i velferdspolitikken for dem som trenger det mest. Vi vil ha en sterk offentlig skole som setter den enkelte elev først. Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å være med å forme Venstres politikk for et varmere samfunn, sier Jon Julius Sandal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**