Samhandling: Viktig reform mangler sterkere kommuner

– Samhandlingsreformen er et riktig grep, men regjeringen svikter når det ikke gjennomføres en helhetlig kommunereform. Reformen plasserer en rekke omfattende arbeidsoppgaver på kommunene. Skal kommunene klare å ta ansvaret for omsorgen til sine innbyggere må mange kommuner bli større og sterkere, understreker stortingsrepresentant for Venstre, Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 - 431 kommuner er ikke svaret på utfordringen om bedre kvalitet i fremtidens omsorgstilbud, sier Tenden.

– 431 kommuner er ikke svaret på utfordringen om bedre kvalitet i fremtidens omsorgstilbud, sier Tenden.
Foto: Venstre

Forslagene til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og nasjonal helse- og omsorgsplan ble lagt frem i dag.

Gode forslag, mangler det viktigste
– I sum presenterer regjeringen flere gode forslag som Venstre mener er viktige for framtida. Dessverre mangler det viktigste grepet, nemlig færre og sterkere kommuner. Målsettingen med reformen er en bedre primærhelsetjeneste, men det kreves et sterkere lokalt apparat til å gjennomføre disse oppgavene, sier Tenden.

– 430 kommuner er ikke svaret på utfordringen om bedre kvalitet i fremtidens omsorgstilbud. Vi kommer ikke til å lykkes med reformen dersom små kommuner med liten kompetanse blir pålagt oppgaver de ikke er i stand til å overta. Da kan vi faktisk risikere at vi får et dårligere helsetilbud enn i dag. Nye oppgaver som staten pålegger kommunene, må derfor fullfinansieres gjennom økte overføringer, understreker Tenden.

Mer byråkrati
Venstre frykter også at den foreslåtte finansieringsordningen vil føre til mer byråkrati utenfor politisk kontroll. Helse- og sosialsektoren er allerede preget av et omfattende skjemavelde.

– Venstre mener lovforslaget ikke klargjør finansieringsansvaret mellom kommune og stat godt nok. Dette er helt avgjørende for å unngå en gjentakelse av feilene som vi har erfart gjennom NAV-reformen, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**