Temperatur på skolemøte

Målselv Venstre arrangerte tirsdag et åpent møte om skole og skolestruktur i Målselv. Møtedeltakerne uttrykte stor frustrasjon over skolesituasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rundt 20 var møtt opp for å diskutere skolesituasjonen, deriblant Ordfører Fossum og politikere fra flere partier, lærere, FAU-ledere, administrasjon og presse.

Leder av Målselv Venstre, Rolf Austgard innledet om tall og tetthet og vedtak de seneste årene.
Han meddelte at lærertettheten er 11,1 per 100 elever i Målselv: 11,5 i Troms; 13,3 i Norge.
Austgard påpekte at Formannskapet den 16.12.2009 vedtok å legge gamle Realskolen for salg, men det er ennå ikke kommunesstyre-behandlet. Det er vedtatt å bruke 15 mill på renovering av Olsborg og like mye på tilbygging av Bardufoss u-skole.

Frustrasjon over u-skoleflytting

Olsborg og Bakkehaug ble vedtatt flyttet til Bardufoss, men det vil ennå ta lang tid før det er rom i skolen der til alle. Edgar Andersen følte seg forledet av grunnlagstall som ikke holdt mål, og flere var enig med han. Steffen Jakobsen (AP) ville ha en ren u-skole og gjennomføre det som var bestemt for ikke å skape kaos, men han fikk stor motbør i salen, for mange følte at man heller måtte komme ut av kaoset. Sverre Sønnerheim minnet om at det var 1000 underskrifter mot flytting, men folk ble ikke hørt. -Det er en økonomisk skandale, ingen bevist inntjening og ingen evaluering, sa Sønnerheim. FAU-leder Bardufoss, Alf Johan Øverli, ba om at man husket elevene som faktisk er inne i sin eneste skoletid midt i det provisoriske.

For kort forberedelse
Erik Myhre forsvarte kommunen med at det var gitt svært kort tid til forberedelse av skolesaka, bare to måneder inkludert høring. Han påpekte også at det var tatt forbehold om tallene i saksframlegget. Han kunne ikke svare nøyaktig for hvilke innsparelser som kunne tilskrives strukturendringen og generell innsparing, men mente det var lett å vise til at bakkehaugklassene ikke var erstattet på Bardufoss, og dermed var en gevinst. Astrid Fjose mente etatene burde ha samarbeidet bedre under saksforberedelsene. Hun mente for øvrig at den landskapsbygde skolen på Bardufoss var dårlig egnet.

Nåværende FAU-leder Olsborg og påtroppende listetopp for Venstre, Marthe Frette, mente forfallet på Olsborg skole er skammelig og blir brukt som argument mot Olsborg som skolested. Roar Sollied mente man ved en eventuell ny gjennomgang burde vurdere Høgtun, som kanskje har de beste skolefasilitetene inenfor kommunens grenser. -Flytting av Høgtuns virksomhet kom jo etter kommunens strukturvedtak, minnet han om.

Spørsmålet ble da om det omtalte vedtaket er reversibelt. -Jeg må iallfall bare iverksette så lenge ikke noe annet er bestemt, sa ordføreren. Harry Hille var overbevist om at saka måtte gjenopptas, men tvilte på at det var mulig å omgjøre den i denne perioden. Vidkunn Haugli, som stemte mot flyttevedtaket, fant det ikke vanskelig å oppsummere: -Hvis denne salen skulle ha avgjort, så hadde det i hvertfall blitt et annet resultat!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**