Tungenes kultursenter

Kommunen vil kjøpe 17,5 dekar og to bygninger av grunneier Tore Tunge for 4,5 millioner, avslutte et nesten 20 år gammelt leieforhold og be Jærmuseet planlegge med sin egen økonomi for et enda mer attraktivt kultursted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunestyrets flertall (07.04.11) har også lykkes med å få en grunneier (Odd Sande) til å kjøpe tilleggsjord av grunneier Tore Tunge. Dermed blir det kommunale kjøpet et betydelig mindre areal. Og dermed slipper angivelig kommunen å begrunne overfor departementet hvorfor det av “allmenne hensyn” skal få overdra arealet odelsfritt. Dette kalles triksing.
Miljøverndepartementet nærmest instruerer kommunen også når det gjelder mangel på informasjon og vurdering av odelsberettigedes interesser. Deptet ber kommunen inngå nye forhandlinger for å komme til en minnelig løsning. Dette kalles også triksing fra kommunens side.
Venstre påpekte begge punktene i kommunestyret: Først lager kommunen et politisk og økonomisk prosjekt som kan begrunne hvorfor man vil kjøpe et større areal. Dernest går man til grunneier og odlere og ber om handel. Dette er etter vår mening rette rekkefølge.
Det skal bli spennende å se om saken og ordføreren havner i retten og/eller saken fører til tap for kommunen på annen måte. Det er heller ikke sikkert miljødeptet lar seg lure på denne måten i Jæren verneområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**