Voss Venstre si liste ved kommunevalet i 2011

Vallista er no levert inn for registrering. Lista har 36 namn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Voss Venstre si liste ved kommunevalet 2011

Dei 3 første med stemmetillegg/kumulerte

1. Torstein Gunnarson 1938 Pensjonist (komm.sjef) Bolstad
2. Knut Olav Nestås 1986 Student Vangen
3. Anne-Jorunn Ryum Møen 1958 Psykolog Gullfjordungen
4. Rolf Abrahamsen 1954 Direktør Skulestad
5. Jorunn Ytrefjord 1951 Fysioterapeut Vangen
6. Erik Røthe Klette 1975 Lokførar Vangen
7. Annlaug Helland 1960 Førskulelærar Evanger
8. Jostein Vandaskog 1974 Prosjektleiar bygg Gjernes
9. Inge Hommedal 1966 Rådgjevar Gjernes
10. Ingrid Langen Fjose 1963 Songpedagog Vangen
11. Bjarne Rene 1975 Dagleg leiar Palmafossen
12. Elin Seim 1981 Avd. sjukepleiar Vangen
13. Kolbjørn Blikås 1951 Undervisningsinsp. Vangen
14. Margunn Torget Østrem 1954 Barnehagestyrar Skulestad
15. Erlend Rongen 1983 Student Bolstad
16. Valborg Kløve Graue 1959 Student Kløve
17. Yngve Landro 1976 Helikopterflygar Gjernes
18. Kåre Ulvund 1956 Rektor Myrkdalen
19. Hilde Klette 1982 Lærar Vangen
20. Jon Arvid Himle 1953 Lærar Vangen
21. Knut Markhus 1969 Skribent Vangen
22. Kirsten Møen Thorseth 1987 Student Gullfjordungen
23. Gaute Bøysen Klyve 1992 Lærling Gullfjordungen
24. Cecilia Nääs 1978 Student Bolstad
25. Kjell Stavenes 1959 Rådgjevar Vangen
26. Bjørg Holm 1941 Samfunnsrefsar Vangen
27. Stian Mykkeltveit 1986 Resepsjonist Palmafossen
28. Sigurd Kvikne Fretheim 1954 Fysioterapeut Gullfjordungen
29. Erik Sølvberg 1943 Pensjonist (rektor) Vangen
30. Brit G. Trefall Hernes 1944 Sjukepleiar Gjernes
31. Geir Runar Kvitne 1989 Kontorsjef Bordalen
32. Trond Herfindal 1971 Lærar Palmafossen
33. Odrun Vellene Vevatne 1951 Rektor Kløve
34. Knut Skeide 1935 Pensjonist (ingeniør) Gullfjordungen
35. Lars A. Kløve 1940 Pensjonist Raundalen
36. Berit M. L. Skjervheim 1945 Pensjonist(PP-rådgjevar) Oppheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**