Elin Lunde

Første varamedlem til bystyret fra 2011, representantskapsmedlem i Agder Renovasjon, medlem av klageutvalget, varamedlem til fylkestinget 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elin Lunde

Foto: Jan Kløvstad

Elin Lunde

Mobil. 99315914
[email protected]

38 år, ett barn
Arkitekt med mastergrad i urbanisme-byplanlegging, plankonsulent i arealplan- og byggesaksavdelinga i Arendal kommune. Har også sosialantropologi, religionsvitenskap og fransk i fagkretsen. Deltaker i NHO-prosjektet Female Future 2009-2010, kurs i ledelse og styreverv.

Styremedlem i Arendal Venstre og Agder Venstre, landsstyremedlem for region sør i WWF (Verdens villmarksfond), styremedlem i Canal Street fra 2005, medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fra 2009, legdommer i tingretten fra 2008, mekler i konfliktrådet. Er også sterkt engasjert i film, jazz, litteratur og friluftsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**