Ny helårsløype/tursti Brekke-Grinda-Sognsvann

Nordre Aker Venstre mener det bør startes opp reguleringsprosess med tanke på helårsløype på strekningen Brekke-Grinda-Sognsvann. Denne traseen bør koples sammen med turveien fra Brekke til Hammeren og andre løyper i Sognsvannområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Turveien fra Brekke til Hammeren har blitt en stor suksess og brukes like mye sommer som vinter. Slike tiltak bidrar til at flere bruker marka, noe som er positivt.

Nordre Aker Venstre ønsker at marka skal bli mer tilgjengelig, ikke minst i nærheten av der folk bor samtidig som markagrensen bevares.

Les også artikkel i Nordre Aker budstikke:
http://www.nab.no/nyheter/onsker-grusvei-til-3-2-millioner-kroner-1.6156206

Friluftsetaten har tidligere foreslått en lysløype/turvei fra Brekke via Grinda til Sognsvann. Forslaget ligger inne i Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2009-2012, Sektorplan friluftsliv. Traseen er angitt å være 2100 meter og kostnadsberegnet til 3,2 millioner kroner samt i tillegg 1,9 millioner for lyssetting. Prosjektet er foreløpig ikke igangsatt grunnet manglende finansiering.

Nordre Aker Venstre mener at dette er en svært god idé som bør realiseres så snart som mulig.

Det bør startes opp reguleringsprosess med tanke på helårsløype på strekningen Brekke-Grinda-Sognsvann. Denne traseen bør koples sammen med turveien fra Brekke til Hammeren og eksisterende løyper i Sognsvannområdet. Traseen bør være bred nok til også å kunne brukes til skiidrett inkludert skøyting.

Det er viktig med en avstikker fra denne traseen ned til Kollbanen. Eksisterende lysløype/belysning i tilknytning til Kollbanen bør oppgraderes samtidig.

Nordre Aker Venstre vil at muligheten for å utvikle en lysløype også fra Hammeren til Ullevålseter utredes. Dette kan på lengre sikt gi en sluttet lysløypering med enda bedre tilgjengelighet til glede året rundt både for breddeidrett og andre som ferdes i marka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**