Nytt styremedlem

John Christer Rusti er nytt styremedlem i Sør-Trøndelag Venstre etter at Fredrik Øvergård trekte seg fra vervet som politisk nestleder. Rusti ble valgt som 1. varamedlem på fylkesårsmøtet, og rykket dermed opp til fast plass i styret. Ingeborg Briseid Kraft er nå 1. varamedlem til styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


John Christer er i dag politisk nestleder i Trondheim Unge Venstre.
-Jeg har vært medlem i Venstre og Unge Venstre siden 2007, og kommer fra Bodø. Har bodd i Trondheim litt over 2 år, og er blitt veldig glad i byen. Til daglig studerer jeg markedsføring på BI og driver med diverse hobbyer, forteller John Christer.
Nå gleder han seg til å ta fatt på vervet i Sør-Trøndelag Venstre, noe som innebærer at han får større mulighet til å engasjere seg i regionale og nasjonale saker.

John Christer Rusti

Foto: privat

Rusomsorg og skole
Rusti har et bredt spekter av saker som opptar han, men om han skal peke på enkeltsaker så vil det være ideologi, rusomsorg og skole. Han ser på seg selv som idealist og er sterkt opptatt av å styre politikken etter et sosialliberalt verdisyn. Her synes han Venstre er flinke, men tror vi kan bli enda mer konsekvente.

-Jeg svært opptatt av at verdigheten til rusbrukerne skal taes vare, og at personer med rusavhengighet blir sett på som pasienter og ikke kriminelle. Samtidig støtter jeg en relativt radikal legaliseringslinje i likhet med Unge Venstre, fordi jeg tror det vil føre til bedre forhold for rusbrukerne og samfunnet forøvrig, sier Rusti.

-Skolen er grunnlaget for en godt utdannet befolkning og det er en av grunnpilarene for et velfungerende demokrati, fremhever John Christer.
-Som liberaler har jeg tro på enkeltmenneskets evne til å ta gode valg for sitt eget liv, og jeg vil at skolen skal gi alle et best mulig grunnlagt til å bli frie og ansvarlige borgere.

Bybane
-Av lokale saker så vil jeg nok nevne trikken som en sak jeg ønsker å sloss for. Ikke bare vil jeg bevare trikken i Trondheim men jeg vil arbeide for at den blir kraftig utbygd til en effektiv og miljøvennlig bybane, avslutter Rusti.
John Christer Rusti Mobil: 95826876

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**