Beklager tippenøkkel-vedtak

– Jeg beklager at Arbeiderpartiet vil endre tippenøkkelen slik at det i realiteten blir mindre forutsigbarhet for kultursektoren. Jeg ber kulturminister Huitfeldt tenke nøye gjennom om det er dette hun virkelig vil, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i helgen å endre fordelingen av overskuddet fra driften av Norsk Tipping — den såkalte tippenøkkelen. Kulturens andel av tippenøkkelen er i dag på 36,5 prosent, mens idrettens andel er på 45,5 prosent. Arbeiderpartiet ønsker å gradvis endre fordelingen slik at idretten skal få 64 prosent og kulturen få 18 prosent av overskuddet. Over 60 kulturorganisasjoner har skrevet under på et opprop hvor det uttrykkes stor skepsis til vedtaket.

Skaper usikkerhet

 - Aps tippenøkkel-vedtak er med på å skape usikkerhet for kultursektoren, sier Trine Skei Grande.

– Aps tippenøkkel-vedtak er med på å skape usikkerhet for kultursektoren, sier Trine Skei Grande.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Etter min mening er vedtaket om å endre tippenøkkelen sterkt beklagelig. Jeg registrerer at man her forsøker å styrke idretten med ca 600 mill. kroner, men at man samtidig finner inndekning blant kulturmidlene. Det er ikke akseptabelt å skape usikkerhet og svekke forutsigbarheten for kultursektoren på denne måten. Dette kommer vi til å arbeide imot hvis saken kommer til Stortinget, understreker Skei Grande.

– Venstre er enig i at norsk idrett trenger et løft, men ikke på bekostning av kulturlivet. I stedet for å tukle med tippenøkkelen bør kulturministeren heller finne penger på statsbudsjettet for å styrke idretten, sier Skei Grande.

Ikke beroliget
I vedtaket fra Arbeiderpartiet heter det at forpliktelsene i kulturløftet skal stå ved lag, og at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. Skei Grande lar seg imidlertid ikke berolige.

– Jeg frykter at kultursektoren fort blir taper i krevende budsjettforhandlinger hvis Arbeiderpartiets vedtak blir en realitet, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**