Datalagringsdirektivet — et dårlig valg av Høyre

Jeg leser av innlegget, i AskøyVæringen 8. april, fra Høyre om Datalagringsdirektivet (DLD) at de ikke vil stille seg selv på sidelinjen i en slik sak. Det å ta avstand fra overvåking er ikke det samme som å stå på sidelinjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stopp DLD

Foto: Lars-Henrik

Det er rett som det skrives at allerede i dag tas det vare på trafikkdata. Data som jeg blant annet som kunde er glad for tas vare på. Jeg vil at selskap som jeg kjøper tjenester av skal kunne synliggjøre forbruk slik at jeg kan stille spørsmål ved regningen og riktigheten av denne. Når oppgjør er gjort skal data slettes. Og det er ikke slik at politiet bare kan hente ut data etter eget forgodtbefinnende, slik man kan forstå ut fra innlegget. Skal politiet ha tilgang til data må man ha en rettskjennelse for dette allerede i dag.

Videre settes det fokus på at DLD er et hjelpemiddel for å bekjempe og begrense organisert kriminalitet. Hvordan kan det da ha seg at på nettet florerer det med oppskrifter på hvordan man kan skjule sin identitet, selv etter at datalagringen blir satt i verk? TV 2 Nyhetene brukte kort tid på å finne fram til steg-for-steg instruksjoner om hvordan man enkelt kan laste ned programmer for å få dette til.
— Dette betyr at vanlige folks internettrafikk registreres og lagres, men de store fiskene, de kriminelle som ønsker å skjule identiteten sin går fri. Men dette var vel ikke intensjonen!

En annen side ved dette er at direktivet ikke gjelder for alle institusjoner med kobling på internet. Det betyr da at det ikke er all trafikkdata som kommer inn under DLD og vil av den grunn ikke bli lagret i henhold til DLD. Så da har man for denne delen ikke funnet noe fullgod ordning!

Så når vi nå skal ha DLD så kommer dette til å koste penger ved all den ekstra datamengden som skal lagres, noe jeg ikke regner med at staten vil dekke kostnadene ved. Da kommer nok dette på regningen til kundene, deg og meg. Ergo må jeg selv betale for at staten skal overvåke meg. Takk H & AP.

Arild Raftevoll

Foto: Privat

Det å hindre et slikt direktivt er etter mitt syn det beste valget.

Venstre mener et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Den enorme økningen i bruk av informasjonsteknologi gjør at presset mot personvernet blir stadig sterkere. Det må derfor stilles meget strenge krav til private og offentlige aktører når det gjelder lagring, bruk og videreformidling av informasjon som er innhentet elektronisk. Til dette er ikke DLD det rette redskapen.

Arild Raftevoll
Ordførerkandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**