Råde kommune må utnytte bygningsmassen sin bedre

Stadig vekk blir vi minnet om at en kommunes oppgaver er særdeles avhengig av kommunes bygningsmasse. Sykehjem og skoler trenger bygninger, og siden flere blir eldre og bygninger forfaller eller blir umoderne må man med jevne mellomrom vurdere bygningsmassen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Masse penger på å spare ved å tenke helhetlig i Råde.

Masse penger på å spare ved å tenke helhetlig i Råde.

I Råde er det på trappene større sykehjem, flere eldreboliger og utbygging, eventuelt oppussing, av skoler. Råde Venstre mener at nå må Råde kommune ta et par ekstra, gjerne dype, magedrag og tenke nøye etter hva man har og hva man trenger — ellers vil millionene flagre ut av vinduet.

For det er ikke sikkert at dagens bruk av bygningene er det ideelle. Skolebruksplansutvalget gikk inn for å pusse opp og utbygge dagens Karlshus og Spetalen skoler, mens det er planer om nybygg i forbindelse med dagens sykehjem. Venstre mener at disse oppussinger og utbygginger sees i sammenheng; Spetalen skole er så gammel og slitt at det er nesten hipp som happ om man pusser opp eller bygger nytt, Karlshus skole må utvides, mens det er plass til over 100 elever til på dagens ungdomsskole.

Venstre mener at man må gjøre følgende; bygg ut dagens ungdomsskole til en 1-10skole som dekker behovet i Karlshus og omegn, bygg en ny 1-10-skole i Saltnes som dekker behovet for Saltnes og omegn, og bygg om Karlshus skole til eldre/omsorgsboliger og tilsvarende for de nyeste delene av Spetalen skole.

Med to 1-10-skoler vil man få en bedre helhetlig oppfølging av hver enkelt elev hele skoleløpet igjennom, større fagmiljøer, mer moderne bygninger som er billigere i drift, mindre elevtransport og mindre administrasjon. De to siste vil kunne gi millionsinnsparinger, som bør omprioriteres til større lærertetthet. Nye bygninger er som kjent mye billigere i drift enn gamle, noe som også gir millionbesparelser.

Ved å bygge om dagens Karlshus skole til eldre/omsorgboliger kan man utnytte de forholdsvis nyoppussede lokalene, som allerede er tilpasset funksjonshemmede, med en ideell beliggenhet i forhold til dagens eldreomsorg i kommunen, samtidig som man spare millioner ved å benytte et eksisterende bygg i stedet for å oppta mer mark og bygge nytt.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**