Valgprogram 2011-2019

Nord Fron Venstre har i kveld vedtatt første utkast til valgprogram 2011-2019. Programet er variert, fremtidsrettet og spennende. Programmet ligger nå ute på hjemmesiden, og på kampanjesiden venstremikkel.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nord Fron Venstre har som mål å være best på nett lokalt under årets valgkamp, og går nye veier for å vekke politisk interesse blandt innbyggerne i kommunen.

Lokallaget benytter en rekke platformer under valgkampen, og har til og med en kampanjeside venstremikkel.no.

Kampanjesiden er lagt opp slik at du kan kommentere, diskutere, kritisere eller komme med innspill til videre arbeid med programmet. -Vi ønsker å komme i kontakt med velgerne, for det er folk først for oss i Venstre nå fremover sier ordførerkandidat Mikkel Dobloug.

Prinsipper som teller
Politikken til Venstre ligger til grunn, og vi følger de 10 liberale prinsipper som partiet tufter all sin politikk på.
-Venstre setter folk først i dette programmet, og lokallaget går inn for en omlegging i måten det politiske liv skal organiseres i kommunen, sier organisatorisk nestleder Jan Halsteinrud Brende.

Nord Fron Venstre legger opp til en åpen og konstruktiv dialog mellom velgere og partiet på flere plan, særlig på sosiale medier som Facebook, og Twitter.
-Dagens politiske situasjon forandrer seg, og terenget forandrer seg også. Derfor er det viktig å være smidig, og endringsvillig også i politikken så lenge man følger prinsippene vi tufter partiet på, sier Therese Øybrekken i Unge Venstre.

I klartekst betyr det at Venstre i tiden fremover vil videreutvikle sin politikk, og tilpasse den dagens situasjon i samsvar med samfunnsutvikling og omstendigheter nasjonalt og lokalt.
-Det betyr ikke at Venstre vingler, men at Venstre er ydmyke og lyttende til folk og tilpasser sin politikk til det som faktisk opptar innbyggerne i kommunen, og kommer med sosiale og liberale løsninger på problemstillinger sier Venstres fjerde kommulerte kandidat Ingunn Bakken.

Lite valgflesk, mye realpolitikk
Venstre går til valg på realistiske og gode planer som vil vekke politisk interesse, skape mer demokrati og innsyn, gjøre makten mer ydmyk for folket, effektiv problemløsing innen de store helse og omsorgsmessige utfordringer vi står ovenfor, ny giv til ungdom og skole og ikke minst gi næringslivet gode vilkår for vekst i Vinstra som regionsenter.

Nord Fron Venstre kommer heller ikke til å gjøre som de fleste politikere, å si hva velgerne vil høre, og gjøre det stikk motsatte.

Venstre kommer til å si mye som velgerne ikke vil høre, men ting som vi må gjøre om vi skal kunne styrke kommunens evne til å levere helse og omsorgstjenester og andre primæroppgaver. Politikk som er lite fengende, men som er helt grunnleggende om vi skal kunne ha en kommune som gjør jobben sin. Det vil si, lite floskler og mye realpolitikk.

Programmet ligger ute på denne siden: venstremikkel.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**