Dette mener dere

Takk til alle som har svart i vår uhøytidelige spørreundersøkelse. Her er resultatet av undersøkelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


75 prosent svarte at samferdsel bør være det viktigste temaet i Nes under årets valgkamp, mens halvparten mente at også skole/utdanning og næring/arbeid bør være viktige tema. De to temaene som ble regnet som minst viktige, var kultur/idrett og klima/miljø.

På spørsmål om hvilke områder Nes Venstre bør styrke sin politiske aktivitet i forhold til dagens nivå, svarte flertallet næring/arbeid, mens samferdsel kom som en god nummer to. De områdene dere mener vi gjør en god nok jobb i dag, er innen kultur/idrett, klima/miljø og lokaldemokrati.

Vil ha maktskifte
Hele 80 prosent av de som svarte ønsker et maktskifte i Nes, mens 20 prosent uttaler at det ikke er så viktig for dem.

Når det gjelder samarbeid i neste periode, er Høyre helt klart det foretrukne alternativet. Over 90 prosent har valgt dette alternativet, med KrF som nummer to og Senterpartiet som nummer tre.

Ingen ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet.

Pluss og minus ved å bo i Nes

 Det gode liv i Nes

Det gode liv i Nes

Av de tingene som ble trukket frem som positive ved å bo i Nes, er det spesielt naturen og det landlige miljøet som går igjen i besvarelsene. I tillegg blir det gode kulturlivet og lokalmiljøet fremhevet.

På den negative siden var svarene mindre ensartet. Dårlig togtilbud, elendige veier, provinsielt samrøre, dårlig skolestruktur, for dårlig utbygd hjemmesykepleie, for få sykehjemsplasser, forbedringspotensiale på noen av skolene, og svak oppfølging av de som sliter var det som ble nevnt her.

Dere som svarte
Av de som svarte og var i arbeid, var det jevnt fordelt mellom de som arbeider i kommunen og de som pendler. Det er flere menn enn kvinner som har svart, og aldersmessig er litt over halvparten over femti år og resten under femti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**