Rettferdig finansiering av barnehager

Solabladet hadde i går en artikkel om refundering av barnehageutgifter som Sola Venstre har etterlyst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Barnehagesjef Eli Mundheim påpeker at frem til nå har de ikke fått refundert utgiftene for barnehagebarn som hadde bostedsadresse i andre kommuner, men likevel hadde tilhold i en av barnehagene i Sola kommune. De har heller ikke hatt oversikt over hvor mange barn det har vært, men tidligere behandling av saken i formannskapet har vist at det er snakk om millionbeløp. Når dette har fått pågått i en årrekke sier det seg selv at beløpet må bli stort.

Som tidligere nevnt vil Sola Venstre passe på at de ny forskriftene for refundering blir fulgt og at midler avsatt i barnehagebusjettet til Sola kommune, skal tilfalle barna bosatt i Sola kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**