Valgliste for Midtre Gauldal Venstre ved kommunevalget i 2011

Jan Tore Tangstad topper nå listen og tar over for Ann Karin Haugen, som har vært MG Venstre sin 1. kandidat i inneværende periode. Venstre har bare en kumulert, og lar det være opp til velgerne å bestemme den endelige rekkefølgen på representanter og vararepresentanter etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. Jan Tore Tangstad 1976 Støren (kum.)
2. Jon Jarle Spjeldet 1949 Støren
3. Stine Fløttum Aunmo 1982 Singsås
4. Einar Nordmo 1952 Rognes
5. Jorunn Synnøve Haugen 1947 Soknedal
6. Thom Arnesen 1962 Støren
7. Marianne Kammen 1966 Soknedal
8. Anne Gunvor Tronvold 1965 Støren
9. Hilde Johansen 1958 Støren
10. Jon Kristian Haukdal 1985 Støren
11. Børge Knudsen 1967 Soknedal
12. Marie Malum 1966 Støren
13. Stein Sundseth 1971 Støren
14. Gerd S. Loe 1942 Støren
15. Maria Bertheussen Skrydstrup 1974 Rognes
16. Øyvind Aune 1974 Støren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**