Venstre har snudd om reklamefinansiering

10. april kunne jeg lese om Miljøpartiet De Grønnes (MDG) motstand mot reklamefinansierte bymøbler. Vi i Venstre har snudd i saken og vil tillate reklamefinansiering. Dette illustrerer forskjellene mellom oss og de andre miljøpartiene i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I 2005 stemte Venstre mot en avtale med Clear Channel. Vi er ikke spesielt glad i reklame. Når det nå snart er gått seks år siden saken var aktuell må vi likevel spørre oss selv: Hva har skjedd siden den gang?

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Svaret er enkelt: Ingenting. Alle løftene om kommunale satsinger, offentlige og private spleiselag og store løft for alt fra busskur til bysykler ble raskt glemt. I kampen om budsjettmidlene har sykkelparkering dårlige kort på hånden. Et sentralstyrt Norge gjør kommunepolitikk til de harde prioriteringenes kunst. Det er her forskjellen mellom Venstre og MDG — ja for så vidt også SV — kommer til syne.

Venstre går til valg på en storstilt opprusting av kollektivsystemet i Bergen, med Bybanen som ryggrad og bærebjelke. Bergen skal bli best i Norge på grønne arbeidsplasser, miljøvennlige transportløsninger og bærekraftig byutvikling. Da handler det om å prioritere, for penger vokser ikke på trær — selv ikke i Norge.

Vil skjerme bykjernen
Venstre vil skjerme bykjernen mot reklame. Det skal ikke være slik at ekstern finansiering går ut over turistnæringen, middelalderbyen eller den gode byopplevelsen. Men Venstre setter også hensynet til miljøet og fremtidige generasjoner foran andre hensyn. Dersom vi kan få private aktører til å finansiere bysykler og sykkelparkering, slik at vi kan bruke pengene vi sparer på andre miljøtiltak, så er det et enkelt valg for et parti som vekter hensynet til miljøet tyngst.

Jeg er ikke i tvil om at MDG mener det godt, men de kommer ofte til kort når svevende idealistiske teorier bremser for praktisk gjennomføring. De er miljøvernere, men de praktiserer ikke. Det er fremdeles slik at velgere som ønsker at det faktisk skal bli gjort noe for miljøet i Bergen må stemme Venstre.

INNLEGGET STO PÅ TRYKK I BA 12. APRIL

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**