Åkvågveien fullfinansiert

Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag å bevilge 1.550.000 kroner til fullfinansiering av Åkvågveien jf bystyrets budsjettvedtak 9.12.2010. Dermed blir hele den resterende vegstrekningen fra paekeringsplassen ved Sild til Åkvåg bygget samtidig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Beboere og besøkende kan glede seg over at det nå blir etablert veg med fin standard helt ut til Åkvåg.

Beboere og besøkende kan glede seg over at det nå blir etablert veg med fin standard helt ut til Åkvåg.
Foto: Jan Einar Henriksen

Anbudet som ble vedtatt er på 2.104.000 og medregnet prosjekering, annonsering, erstatning til grunneiere og en reservepott på 225.00 kroner til uforutsette tiltak koster en oppgradering av vegen og parkeringsplassen ved Sild med asfaltering totalt 2.550.000 kroner

Saken skal nå til behandling i bystyret for endelig vedtak.

Det var nok mer enn vi antok da forslaget ble fremmet, men samtidig vil jo vegen ut til Åkvåg fremstå på en svært positiv måte og vi får håpe at det igjen fører til at flere bosetter seg permanent i området og bidrar til økt befolkningsvekst og at de også er med på å sikre skoledriften på Hope.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**