Punktom satt for lekeplass på Kranhøyda

Et enstemmig formannskap vedtok rådmannens innstilling og godkjente dermed bruk av offentlig grunn til lekeplass på gnr 16 bnr 1034 på samme vilkår som tidligere vedtatt av Hu for plan, miljø og tekniske tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Stian Lund mener det er greit at et samlet formannskap stiller seg bak vedtaket i HU for plan, miljø og tekniske tjenester

Stian Lund mener det er greit at et samlet formannskap stiller seg bak vedtaket i HU for plan, miljø og tekniske tjenester
Foto: Jan Einar Henriksen

I tillegg hadde rådmannen lagt til et nytt kulepunkt om gjensidig 6 måneders oppsigelse for det leide arealet.

Dermed er en lang prosess, hvor også fylkesmannen ble involvert, over og vi ønsker velforening og beboere lykke til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**