Venstre setter dagsorden

Vensres Mikkel Dobloug tok opp viktige saker under gårsdagens kommunestyre i Nord Fron kommune. Dobloug stilte spørsmål i kommunens åpne spørretime om situasjonen rundt veier, og vei vedlikehold og tok opp problematikken rundt brenning av gras og “dauing” på vårparten som går utover astmatikere og andre allergikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Blomster, blåklokker, vår

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Administrasjonen ved Per Oluf Solbraa svarte på spørsmålene Dobloug stilte. Solbraa kunne opplyse om at ødeleggelsene på veiene, kombinert med en spesiell vinter allerede har spist opp over 70% av årets vei budsjett for 2011. Våren og vinteren har vært spesiell og om det fortsetter slik i årene fremover må kommunestyret ta høyde for dette i fremtiden, men foreløpig regnes dagens situajson som et avvik.

Solbraa kunne opplyse om at det ikke finnes noe kommunalt regelverk for brenning av bråte, og gras i Nord Fron kommune, og at Klima og forurensings direktoratets regelverk er gjeldene.

Ordføreren tok til orde for å støtte opp om Venstres forslag om å legge ut informasjon på kommunens hjemmeside på vårparten som informerer om regelverket rundt brenning av gras og annet på vårparten.

Venstre varsler at det vil komme innspill til kommunens administrasjon og til politikere om egen sak med ønske om en egen kommunal forskrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**