Så uendelig trist for personvernet

I et innlegg i TB 9. april har APs Steinar Gullvåg en hylling av vedtaket om innføring av datalagringsdirektivet med overskriften “Etterlengtet lagringsdirektiv”. Her kan vi lese om hvor trygt og godt vi alle skal få det i Norge nå som direktivet har kommet på plass, og at det skal bli kontroll på lagrede data.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hva som får to av Norges største partier til å bygge et vedtak på at vi alle her i Norge er mulige forbrytere, og derfor må overvåkes, er for svært mange av oss umulig å forstå. Tror virkelig AP og et flertall i Høyre at kontroll og overvåking er svaret på alle trusler? I tilfelle er det svært naivt.

TV2, DLD og datalagring

Foto: TV2

Senest i forrige uke viste TV2 — nyhetene hvor enkelt det var for de som vil være kriminelle å omgå det nye lagringsdirektivet. Det finnes flust med oppskrifter ute på nettet for hvordan man kan skjule sin identitet, selv etter at datalagringen blir satt i verk.

Fra både politi og ivrige politikere fra H og AP, har vi fått høre at hovedargumentet for datalagring har vært viktigheten av å spore kriminelle som bruker mobil og Internett. Dette har vært mye viktigere enn vern av folks privatliv.

Hva sitter de ivrige direktivpartiene igjen med når det nå viser seg svært enkelt å unngå å legge igjen digitale spor? Jo, en megastor database hvor vi informasjon om alle uskyldige er lagret, ut fra den teori at det er bedre å kontrollere alle enn bare de som er kriminelle. Vi får jo bare håpe at det ikke blir lekkasjer eller misbruk av oppsamlede data. Men sikre kan vi dessverre ikke være.

Vi er vitne til et Høyre som skuffende svikter idealet om at det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke omvendt. For oss i Venstre er vi ikke villige til å svikte det enkelte menneskets privatliv.

Venstre vil aldri ofre viktige menneskerettigheter og personvernets eksistens til fordel for noen ivrige instansers tro på at fullstendig kontroll er nøkkelen til den store tryggheten.

Mandag 4. april vil bli stående som en trist dag for personvernet og alle som setter uskyldige menneskers frihet foran en kontrollerende stat.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Venstre har sin ideologi basert på liberale prinsipper. Å være liberal er forbeholdt de som faktisk bryr seg om individets frihet. Det er derfor trist å konstatere at det blir færre politiske partier igjen som er villige til å verne om dette verdisynet.

Vear, 14. april 2011
Kåre Pettersen

Se også kommentar i tb.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**