Bedre kommuneøkonomi

Larvik kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Venstre inviterer til politisk dugnad for en bedre kommuneøkonomi. Venstre foreslår flere tiltak for å rette på situasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Disiplinen i pengebruken må øke generelt og vi må tenke nytt. Venstre vil starte det vi håper kan bli en god og fordomsfri debatt full av forslag til bedring av Larviks økonomi. Venstre ønsker å erstatte symbolpolitikken i kommunen med en realpolitikk som gir styrke til et dynamisk lokalsamfunn.

De forslagene som presenteres her tar sikte på å bedre situasjonen på kort og lang sikt. Kortsiktig sparing alene er ikke alltid lurt. Kutt i investeringer i skolen betyr kutt i investeringer i det vi skal leve av i fremtida. Det er ikke bra for Larviks økonomi på lang sikt.

10 forslag for en bedre økonomi i Larvik:

1. Lovpålagte oppgaver skal ha førsteprioritet. Annen pengebruk kan kun vurderes dersom det gir klare økonomiske gevinster eller har annen særskilt god nytteverdi.

2. Det må være full og åpen konkurranse om kommunens innkjøp og salg. Det gjelder også eiendommer.

3. Tildelinger skal så langt det lar seg gjøre skje i det ordinære budsjettet. Grunnene må være svært overbevisende når det gjelder behov for tildelinger midt i budsjettåret.

4. Skole og kunnskap må prioriteres selv om økonomien er dårlig. Kunnskap er det som skaper vekst og utvikling. Det gir grobunn for god økonomi på lang sikt.

5. Larvik må øke attraktiviteten for næringsetablering og utvikling i samarbeid med våre nabokommuner.

6. I eldreomsorgen må fokuset være at folk skal kunne bo trygt og godt lengst mulig hjemme. Det er både i tråd med hva mange ønsker og samtidig forebygger/utsetter det behovet for dyre sykehjemsplasser.

7. I kommunale bygninger må det være fokus på energisparingstiltak (ENØK) både for å spare miljø og penger.

8. Larvik må sikre gode oppvekstvilkår og andre tiltak som kan lokke barnefamilier til å etablere seg i kommunen. Det skaper skatteinntekter både på kort og lang sikt.

9. Rådmannen må presentere alternativer. Politikere har begrenset med fagkunnskaper og tid til å lete frem og tallfeste innsparingstiltak. Åpenhet og medvirking skal farge driften av kommunen.

10. Larvik kommune får lite overføringer fra staten sammenliknet med andre kommuner. Larvik må jobbe tverrpolitisk for å endre på det.

Tilbakemeldinger på disse forslagene og andre forslag som måtte dukke opp vil danne grunnlag for Larvik Venstre sitt program. Send gjerne dine kommentarer til programkomiteen v/ [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**