Møteinnkalling

Eidsberg Venstre avholder alt-i-ett-møte 2. påskedag kl 18.00 på Skjørshammer. Endelig programvedtak, medlemsmøte og styremøte i ett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det kalles herved inn til kombinert alt-i-ett-møte;
endelig programvedtak (programmøte 2), vanlig medlemsmøte og styremøte.

Tid; Mandag 25. april 2011 – kl. 18.00 (2. påskedag)
Sted; Skjørshammer gård, hos Ingunn. (Skjørshammerveien 18)

Agenda;

1. Endelig programvedtak
2. Aktuelle saker denne kommunestyrerunden
3. Valgkamp
4. Evt

Innkalling med vedlegg er sendt pr e-post.

Mvh
Ingunn Herstad Hensel
Leder Eidsberg Venstre
[email protected]
90992229

Vår

Foto: Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**