Rådesokningene ønsker å utrede 1-10-skoler i Saltnes og Karlshus

Det siste året har det Skolebruksplanen i Råde blitt diskutert frem og tilbake. Råde kommunes skolebruksplansutvalg la frem en løsning som innebar oppussing av Spetalen skole og utbygging av Karlshus skole, en løsning som foreløpig er blitt lagt på is av kommunestyret pga kommuneøkonomien. Nå foreligger et forslag om å endre skolestrukturen i Råde, noe over halvparten av de spurte ønsker å utrede videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forslaget går ut på å bygge om dagens ungdomsskole til 1-10-skole, bygge ny 1-10-skole i Saltnes og bygge om Karlshus skole til eldreboliger. Argumentet bak dette er todelt, både økonomisk og pedagogisk. Økonomisk fordi man sparer store beløp på å ha to skoleadministrasjoner i stedet for tre og ikke minst fordi ¾-deler av elevene som i dag busses til skolene får gåavstand til skolene. I tillegg kan man med enkle grep bygge om dagens Karlshus skole til sårt tiltrengte omsorgs- eller eldreboliger med ypperlig beliggenhet i forhold til dagens sykehjem.

De pedagogiske argumentene går ut på at man mye lettere å følge opp hver enkelt elev helhetlig gjennom hele skoleforløpet på samme skole, og at man får større og sterkere fagmiljøer både for normal undervisning og spesialundervisning.

Denne totalt annerledes tenkingen blir positivt mottatt blant Rådesokningene da hele 54% mener at dette må utredes videre. 6% har ingen mening, mens kun 4 av 10 mener at dette ikke er noe for Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**