Vil hjelpe kvinnegründerne

Nye tall viser at andelen kvinnelige gründere har sunket med 7,2 prosent siden 2007. – Å være gründer innebærer at du står uten det sosiale sikkerhetsnettet du har som fast ansatt. Det er derfor vi vil gi selvstendige næringsdrivende de samme sosiale rettigheter som faste ansatte, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er Dagsavisen (26.4.2011) som rapporterer om nedgangen blant de kvinnelige gründerne. Andelen er nå på 25,4 prosent, og kurven har ifølge avisen pekt nedover siden 2007. I 2008 lanserte regjeringen en handlingsplan for å øke andelen kvinnelige gründere.

 Skei Grande har flere ganger talt varmt for bedre ordninger for gründerne. Her fra 1. mai-markering i fjor.

Skei Grande har flere ganger talt varmt for bedre ordninger for gründerne. Her fra 1. mai-markering i fjor.

God vilje — ingen tiltak
– Det er mye god vilje i dokumentet, men det hjelper ikke uten konkrete budsjettvedtak.
I de siste års statsbudsjetter har vi systematisk foreslått å styrke de sosiale ordningene for gründere. Det er konsekvent nedstemt av regjeringspartiene, senest under behandlingen av 2011-budsjettet. Regjeringens handlingsplan løser ingen ting, sier Skei Grande til Dagsavisen.

– Vi ønsker at selvstendig næringsdrivende skal de samme rettighetene til syke-, svangerskaps- og omsorgspenger som fast ansatte, understreker Skei Grande.

Trine Skei Grande

Foto: Ukjent

Halv arbeidsgiveravgift
Venstres leder tar også til orde for halv arbeidsgiveravgift for gründere.

– Den vanskeligste tiden for en bedrift er oppstartfasen. Her må staten gi gründerne drahjelp. Derfor vil Venstre gi nystartede selskap med færre enn 10 ansatte halvert arbeidsgiveravgift de tre første årene. I tillegg bør vi gi rett til skattefradrag både for bedrifter og enkeltpersoner når de bruker ressurser på etter- og videreutdanning.

Fakta: Dette har Venstre foreslått for å bedre de sosiale ordninger for gründere
• Opptrapping av næringsdrivendes rett til sykepenger fra 65 til 80 % kompensasjon fra 17. dag.
• Fulle rettigheter (likestilling) knyttet til omsorgspenger og pleie og opplæringspenger. Herunder:
– 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)
– 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)
– 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)
– 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)
– 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**