Vil bedre livsvilkårene for psykisk utviklingshemmede

Venstre foreslår at Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg som vurderer resultatene av HVPU-reformen fra 1991 og levekårssituasjonen for brukere og pårørende, og fremme forslag til hvordan livsvilkårene for denne gruppen kan bedres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre foreslår at Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg som vurderer resultatene av HVPU-reformen fra 1991 og levekårssituasjonen for brukere og pårørende, og fremme forslag til hvordan livsvilkårene for denne gruppen kan bedres.

Reformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU-reformen, også kalt Ansvarsreformen) ble vedtatt i 1991. Siktemålet med reformen var å bedre og normalisere levekårene for mennesker med utviklingshemning. Psykisk utviklingshemmede ble flyttet fra sentrale institusjoner til sine hjemkommuner. De sentrale institusjonene skulle derfor nedlegges.

Venstre mener intensjonene med reformen var god, men at det manglet en overordnet og langsiktig strategi for multifunksjonshemmede og deres pårørende, samt en differensiering som tok hensyn til at psykisk utviklingshemmede ikke er en ensartet gruppe. Venstre mener videre at manglende politisk oppfølging av reformen og manglende politisk og administrativ prioriteringer i kommunene, har skapt en vanskelig situasjon for mange brukere, pårørende og ansatte.

HVPU-reformen ble i praksis en boligreform som har ført til at mange psykisk utviklingshemmede i dag lever i ensomhet. Flere har derfor fått forringet sin livskvalitet.

Stavanger Venstres Per A. Thorbjørnsen reiste saken på Venstres landsmøte første helgen i april. Nå tas den opp i Stortinget.

Les hele forslaget her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**