Kunnskapskampanjen Våren 2011 i gang i Kristiansund

På medlemsmøtet i Kristiansund Venstre ble det i går kveld lagt en plan for besøk ved kunnskapsinstitusjoner i kommunen. Vi vil invitere oss på besøk til barnehage, grunnskole, videregående skole og høgskole og annen virksomhet som driver opplæring og utviklingsarbeid innenfor ulike felt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Besøkene vi bli gjennomført de kommende ukene. Vi kommer tilbake til mer om Venstre sin Kunnskapskampanje "700 besøk på 70 dager".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**