Ny grønn skattekommisjon

Trine Skei Grande har på vegne av Venstre fremmet et representantforslag om å en ny grønn skattekommisjon som skal danne grunnlaget for en ny grønn skattereform med virkning fra 2016. Bakgrunnen for forslaget er at det i 2016 er det ti år siden forrige skattereform som medførte et flatere og bredere skattesystem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

– Nå er det på tide med en gjennomført omlegging fra rød til grønn skatt. Det betyr både at miljøavgiftene må økes og at unntak og reduksjoner fjernes, samtidig som dette fører til reduksjon kroner for kroner i person og bedriftsbeskatningen, sier Trine Skei Grande.

Venstre mener også at det samtidig må settes et mål om at de grønne skattene skal utgjøre om lag 25 % av alle skatte- og avgiftsinntekter når reformen er gjennomført (mot ca 6 pst i dag).

Siden NOU-rapporten om «grønne skatter» ble lagt fram i 1996 har om lag 15 prosent av forslagene blitt gjennomført. – Veldig mye har endret seg siden 1996 både når det gjelder kunnskap om miljø og i skattesystemet. Det er på tide å se om nye steiner kan snus, sier Skei Grande til Dagens Næringsliv i dag.

Hun har tidligere foreslått fylkesmann Lars Sponheim som en naturlig kandidat til å lede et slikt utvalg. – Han kan dette temaet og klarer å se hvordan en kan forene fornuftig skattepolitikk og god miljøpolitikk, sier hun.

Les hele Venstres forslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**